Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Beth yw TPS?

Mae'r Gwasanaeth Dewis Ffôn (TPS) yn gofrestr eithrio canolog ble gall unigolion gofrestru eu dymuniad i beidio derbyn galwadau ffôn gwerthiant a marchnata digymell. Mae'n ofyniad cyfreithiol i gwmnïau beidio gwneud galwadau o'r fath i rifau sydd wedi cofrestru ar y TPS.

Cyflwynwyd y ddeddfwriaeth wreiddiol ym Mai 1999. Mae wedi ei ddiweddaru ers hynny a'r ddeddfwriaeth berthnasol erbyn hyn yw'r Rheoliadau Preifatrwydd ac Electronig (Cyfarwyddeb EC) 2003.

Pwy all gofrestru?

Mae'r term unigolyn yn cynnwys defnyddwyr yn eu cyfeiriadau preswyl, unig fasnachwyr ac, ac eithrio yn yr Alban, partneriaethau.

Faint o amser fydd yn cymryd i ddod yn effeithiol?

Wedi i rif gael ei gofrestru bydd yn effeithiol o fewn 28 niwrnod.

A godir tâl am gofrestru?

Na, mae am ddim i gofrestru ar y TPS.

Pwy sy'n talu am TPS?

Ni dderbynnir arian gan y Llywodraeth i redeg y Gwasanaeth, mae'r diwydiant marchnata uniongyrchol yn talu amdano.

Rhowch derfyn ar y galwadau gwerthu a marchnata di-eisiau hynny. Mae ond n cymryd munud.
Cofrestru
dwedwch wrthym am eich profiadau a bydd yn dda gennym adael i chi wybod sut gallwn ni helpu.
Cwynion