Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Cofrestru

Diolch am ddewis defnyddio'r gwasanaeth.

Cofiwch, mae'n ofyniad cyfreithiol i delefarchnatwyr beidio â ffonio rhif sydd wedi cofrestru ar TPS ar ôl 28 diwrnod, ond dylech chi ddechrau sylwi ar leihad graddol ar ôl i chi gofrestru.

Mae ond yn cymryd munud i gofrestru'ch manylion a bydd yr wybodaeth a rowch yn llywio ein datblygiad ni yn y dyfodol, gan ddarparu golwg ehangach ar yr amgylchedd presennol a sut allwn i helpu.

  1. Dewiswch pa ospiwn sy'n berthnasol i'r rhif yr hoffech gofrestru.