Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Galwadau Mud

Mae galwadau mud yn cael eu cynhyrchu trwy ddefnyddio 'deialwyr awtomatig'. Pan fyddant wedi eu gosod yn anghywir, mae mwy o rifau yn cael eu deialu nag y mae gweithredwyr ar gael i gymryd y galwadau. Os mai diben yr alwad oedd i werthu cynnyrch neu wasanaeth i chi, yna bydd cofrestru ar TPS yn lleihau'r rhain. Fodd bynnag, mae cwmnïau yn defnyddio deialwyr awtomatig ar gyfer pethau megis casglu dyledion, ymchwil marchnad, ac ati ac ni fydd TPS yn lleihau'r rhain. Gweler y Nodiadau Canllaw y mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cynhyrchu - Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Economaidd (Cyfarwyddeb CE) 2003 a Gwefan Ofcom:


consumers.ofcom.org.uk/tell-us/telecoms/privacy/silent-call


Os ydych eisiau lleihau'r mathau hyn o alwadau, mae yna wasanaeth ar gael o'r enw Silent CallGard. Gallwch gofrestru gyda nhw trwy ffonio 0844 3722325.

Rhowch derfyn ar y galwadau gwerthu a marchnata di-eisiau hynny. Mae ond n cymryd munud.
Cofrestru
dwedwch wrthym am eich profiadau a bydd yn dda gennym adael i chi wybod sut gallwn ni helpu.
Cwynion