Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Galwadau TPS Ffug

Ni fydd y TPS yn ffonio tanysgrifiwr i'r gwasanaeth i holi am fanylion personol neu daliad i gwblhau cofrestriad. Os ydych wedi cofrestru trwy'r wefan ac wedi derbyn cadarnhad e-bost a clicio ar y ddolen, dyna ni! Bydd eich rhif wedi ei gofrestru gyda'r TPS AM DDIM. Ni fyddwn yn cysylltu â chi eto parthed eich cofrestriad (sylwer os ydych wedi cofrestru eich rhif neu rifau gyda TPS Corfforaethol, rhaid i chi adnewyddu eich tanysgrifiad yn flynyddol. Byddwn yn cysylltu â chi pan fydd angen gwneud hyn).


Os byddwch yn derbyn galwad gan rywun sy'n honni i fod o'r TPS neu sefydliad gydag enw tebyg, yn holi am wybodaeth bersonol neu'n codi tâl arnoch am y gwasanaeth hwn, gwiriwch mai gyda'r TPS y cofrestroch ac nid gyda sefydliad arall yn cynnig gwasanaethau tebyg. Rhestrir rhai o’r cwmnïau hyn isod:


www.callstop.info
www.callpreventionregistry.co.uk
www.stopunwantedcalls.net
www.nomoremarketing.co.uk


Mae'r uchod i gyd yn sefydliadau masnachol, oll yn codi tâl am wasanaeth nad yw wedi ei reoleiddio.


Rydym hefyd wedi dod yn ymwybodol o gwmni o dramor sy'n honni i fod yn BT, yn gofyn i chi am fanylion cerdyn credyd i stopio galwadau diangen. Mae hyn yn dwyll. Peidiwch byth â rhoi manylion eich cerdyn credyd dros y ffôn.


Mae un cwmni o'r fath sy'n ffonio o India, ac sy'n codi ffi ar bobl (fel arfer tua £20 neu £30) i gofrestru ar gyfer y TPS AM DDIM, yn defnyddio sawl enw gwahanol:


Icon Global Services
IG Services
ITC
Biztek (neu Bisdek) Telecomms
Consumer Advice Bureau


– ein cyngor yw i BEIDIO a'u talu.


Os oes gennych unrhyw wybodaeth ynglŷn â'r mathau hyn o alwadau (rhif ffôn, cyfeiriad gwefan), anfonwch fanylion at tps@dma.org.uk.

Rhowch derfyn ar y galwadau gwerthu a marchnata di-eisiau hynny. Mae ond n cymryd munud.
Cofrestru
dwedwch wrthym am eich profiadau a bydd yn dda gennym adael i chi wybod sut gallwn ni helpu.
Cwynion