Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Dolenni defnyddiol
OFCOM
Cyfeiriad
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA
Ffôn
020 7981 3000
Ffacs
020 7981 3333
E-bost
contact@ofcom.org.uk
Gwefan
www.ofcom.org.uk
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Cyfeiriad
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF
Ffôn
01625 545745
Ffacs
01625 524510
E-bost
mail@ico.gsi.gov.uk
Gwefan
www.ico.org.uk
Phonepay Plus
Cyfeiriad
Clove Building
4 Maguire Street
Llundain
SE1 2NQ
Ffôn
0800 500 212 (8:00am – 6:00pm, Dydd Llun i Ddyd Gwener)
Gwefan
www.phonepayplus.org.uk
Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS)
Cyfeiriad
1 Victoria Street
Llundain
SW1H 0ET
Ffôn
020 7215 5000
Ffacs
020 7215 0105
Gwefan
www.bis.gov.uk
Rhowch derfyn ar y galwadau gwerthu a marchnata di-eisiau hynny. Mae ond n cymryd munud.
Cofrestru
dwedwch wrthym am eich profiadau a bydd yn dda gennym adael i chi wybod sut gallwn ni helpu.
Cwynion