Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Cyswllt

Byddwn yn ymdrechu i ymateb i'ch cais o fwn 24 awr. Fodd bynnag, am ymateb cynt, ewch i'r adran Cwestiynau Cyffredin ar y ddewislen ar y chwith ar gyfer y cwestiynau mwyaf cyffredin cyn cysylltu â ni. Bydd atebion i'ch cwestiynau ar gael yma a gallai arbed amser i chi.

Derbyn galwadau gwerthiant ac angen eu stopio?

Ffoniwch y linell Cofrestru TPS i leihau galwadau yn llwyddiannus – 0845 070 0707. Neu gallwch glicio ar cofrestru ar y ddewislen ar y chwith.

Dal i dderbyn galwadau gwerthiant er i chi gofrestru?

Cofnodwch gŵyn trwy glicio ar cwynion ar y ddewislen ar y chwith am ragor o gymorth a chyngor a chysylltu â'r Adran Gwynion – 020 7291 3320 (nid yw hon yn linell gofrestru).

A ydych yn derbyn y ffeil TPS neu a ydych yn bwriadu gwneud galwadau gwerthiant?

Cysylltwch â'r Adran Drwyddedu ar gyfer unrhyw ymholiadau cyfrif neu ganllaw cydymffurfiad – 020 7291 3326/7

Gwybodaeth cysylltu arall
Cyfeiriad
Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn (TPS)
DMA House
70 Margaret Street
Llundain
W1W 8SS
Ffacs
020 7323 4226
E-bost
tps@dma.org.uk
Gwefan
www.tpsonline.org.uk
Ymholiadau'r wasg

Os yr hoffech gyhoeddi gwybodaeth ynglŷn â'r Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn, defnyddiwch yr wybodaeth ganlynol:

Cyfeiriad
Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn (TPS)
DMA House
70 Margaret Street
Llundain
W1W 8SS
Gwefan
www.tpsonline.org.uk
Llinell gofrestru
0845 070 0707
Ffôn
0345 0700 705
Ffacs
020 7323 4226
E-bost
tps@dma.org.uk

Ar gyfer unrhyw ymholiadau y wasg, cysylltwch â Rachel Aldighieri, Rheolwr PR ar 0207 291 3315 neu rachel@dma.org.uk.

Rhowch derfyn ar y galwadau gwerthu a marchnata di-eisiau hynny. Mae ond n cymryd munud.
Cofrestru
dwedwch wrthym am eich profiadau a bydd yn dda gennym adael i chi wybod sut gallwn ni helpu.
Cwynion