Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn
Y gwasanaeth ymneilltuo rhad ac am ddim i'ch galluogi i gofnodi'ch dewisiadau ar y gofrestr swyddogol a pheidio â derbyn galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.
Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddewis pwy sy'n cysylltu â chi dros y ffôn. Ar ôl i chi gofrestru mae telefarchnatwyr wedi eu rhwymo'n gyfreithiol i beidio â'ch ffonio chi.Dysgwch ragor
PAM DDYLWN I
gofrestru?
Gwasanaeth rhad ac am ddim yw'r Gwasanaeth Dewisiadau Ffôn sy'n eich galluogi i ymuno â'r gofrestr swyddogol i ymneilltuo rhag galwadau gwerthu neu farchnata di-ofyn.Dysgwch ragor
RYDW I EISIAU GWNEUD
cwyn
Dwedwch wrthym amdani. Mae'n dda gennym mi ddelio â'ch cwyn ac fe gaiff ei chynnwys yn ein hadroddiad rheolaidd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.Dysgwch ragor
BETH YW
TPS?
Croeso
Ni yw'r Gwasanaeth Dewis Ffôn

Mae'r Gwasanaeth Dewis Ffôn (TPS) yn wasanaeth am ddim. Dyma'r gofrestr eithrio swyddogol ble gallwch gofnodi eich dewis i beidio derbyn galwadau gwerthiant neu farchnata digymell. Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob sefydliad (yn cynnwys elusennau, sefydliadau gwirfoddol a phleidiau gwleidyddol) i beidio gwneud galwadau o'r fath i rifau sydd wedi eu cofrestru ar y TPS oni bai bod ganddynt eich caniatâd i wneud hynny.

Gall sefydliadau y mae gennych berthynas barhaus â nhw, er enghraifft, y rhai sy'n eich ystyried i fod yn gwsmer, (neu yn achos elusennau - yn rhoddwr), gasglu eich caniatâd yn ystod camau cynnar eich perthynas gyda nhw a byddant felly â'r hawl i'ch ffonio hyd yn oed os yw'ch rhif wedi cofrestru ar y TPS, oni bai i chi ddweud yn benodol wrthynt eich bod yn gwrthwynebu i dderbyn galwadau ganddynt i ddibenion marchnata.

Gall y TPS dderbyn cofrestriad rhifau ffôn symudol, fodd bynnag, mae'n bwysig nodi y bydd hyn yn atal derbyn galwadau llais marchnata ond nid negeseuon SMS (testun). Os ydych eisiau stopio derbyn negeseuon marchnata SMS, anfonwch gais 'eithrio' at y cwmni dan sylw.

Gan mai galwadau marchnata yn unig sydd wedi eu hatal gan y TPS, bydd sefydliadau yn dal i allu'ch ffonio i ddibenion ymchwil i'r farchnad dilys.

Newyddion diweddaraf
Galwadau TPS Ffug
Byddwch yn ofalus o ran pobl yn honni i fod o'r Gwasanaeth Dewis Ffôn yn gofyn i chi am daliad i gwblhau'ch cofrestriad. Mae TPS yn wasanaeth AM DDIM. Rhagor o wybodaeth
Galwadau Mud
Os ydych yn derbyn galwadau mud, sef pan fyddwch yn ateb y ffôn ni fyddwch yn clywed dim ond tawelwch, yna fe allai cofrestru gyda'r TPS leihau'r rhain. Rhagor o wybodaeth
Negeseuon Testun Digymell
Er nad yw cofrestru gyda'r TPS yn gallu atal derbyn negeseuon testun (SMS) digymell, mae yna wybodaeth ddefnyddiol ar sut i ddelio â negeseuon o'r fath yma. Rhagor o wybodaeth
Rhowch derfyn ar y galwadau gwerthu a marchnata di-eisiau hynny. Mae ond n cymryd munud.
Cofrestru
dwedwch wrthym am eich profiadau a bydd yn dda gennym adael i chi wybod sut gallwn ni helpu.
Cwynion